Welkom op de website van Wijkraad Kernoord in Westervoort

De wijkraad behartigt de belangen van de bewoners van 4 wijken in onze gemeente. Het gaat om de Oude Kern, inclusief Winkelcentrum De Wijborgh en het toekomstig stationsgebied ten zuiden van de spoorlijn Arnhem-Zevenaar. Dit gebied van de wijkraad bevat alle bebouwing gelegen binnen de Liemersallee (vanaf het blauwe viaduct), Klapstraat, Kerkstraat en Dorpsstraat tot aan de Brugweg naar de Ijsselbrug.

Ten noorden van de spoorlijn behartigen we de belangen van alle bewoners en bedrijven in geheel Westervoort Noord. Het betreft hier de wijk Naederhuizen,het plan Beekenoord en Industrieterrein Het Ambacht.

De wijkraad zal komende jaren worden geconfronteerd met een aantal ingrijpende wijzigingen in het dorp. We praten dan over de herinrichting van de Zuidelijke Parallelweg, de aanleg van het Station en de inrichting van de Stationsomgeving, de reconstructie van het kruispunt onderaan de Brugweg en de herinrichting van de Dorpstraat-Oost, de verdere ontwikkeling van nieuwbouwwijk Beekenoord, etc.

De leden van het Stichtingsbestuur presenteren het nieuwe logo van de wijkraad Kernoord aan wethouder Ciska Wobma.

 
Inloggen administrator